FacebookTwitterLinkedin

Munkholmen

Munkholmen - Trondheimsfjordens perleBest Western Nova Hotell Kurs og konferanse er restauratør for Trondheimsfjordens perle - Munkholmen.

Munkholmen ligger 15 min med båt i fra Trondheim og er åpen for servering fra månedskiftet april/mai og ut september. Velg blandt 5 ulike kroer for arrangement, konferanse eller dagstur. Total kapasitet 350 personer.

 
munkholmen-2

 

 

For våre firmagjester kan vi anbefale et avbrekk i hverdagen med konferansepakken "Øyråd"
Vær tidlig ute med å bestille ditt arrangement for 2015- sessongen. 

Kontakt oss for ditt arrangement

R U T E B Å T 
Daglige båtavganger fra Ravnkloa
hver hele time:
20.05. - 31.05.   kl 10.00 - 16.00
01.06. - 16.08.   kl 10.00 - 18.00
17.08. - 31.08.   kl 11.00 - 16.00
04.09. - 07.09.   kl 11.00 - 16.00

Priser, rutebåt:
Voksne kr 80,- tur og retur - Barn kr 45,- tur og retur - Barnevogner kr 45,- tur og retur


Omvisning og aktiviteter

Omvisning i tårnet en gang i timen. Forbehold om endringer av omvisningstidene i forbindelse med arrangement i tårnet. Voksne kr 40,-, barn kr 30,-. Gruppeturer arrangeres fra medio april - 30.09.

munkholmen-3
Kafeen er åpen alle dager i sesongen i samsvar med båtens rutetider. I den gamle vaktmesterboligen arrangeres utstilling av trøndersk husflid og håndverk. På sommeren arrangeres "Aktive familiedager" med bl.a. bassespill, hesteskokasting, sommerteater fra BUL og konserter.


Historie

I gammel tid Trondheims rettersted. Like etter år 1000 ble det bygget et Benedictinerkloster på holmen. Sannsynligvis et av de to første i Norden.
I 1658 omgjort til festning og fengsel, senere også tollstasjon. Den mest berømte fangen var den danske grev Peder Griffenfeld, som satt fengslet her i 18 år. I dag er Munkholmen et populært utfartsted, badeplass og restaurant.

Scan meg!

QR Code